12 اصل انیمیشن (بخش اول)

آگوست 17, 2020 Posted by hamid In مقاله آموزشی No Comments

۱فشرده شدن و کش آمدن

اصلی است که در آن اشیا  برای نشان دادن سرعت،وزن،جرم و اندازه حرکت بزرگ و یا کوچک تر می شوند.مقدار فشردگی و کش آمدگی شی در مورد جرم آن توضیح می دهد. هر چقدر فشردگی و کشیدگی بیشتر شی نرم تر نشان داده می شود

از این اصل می توان در اشیا،کارکتر ها و حالت چهره کارکتر استفاده کرد. همیشه به ابعاد در این اصل توجه کنید به طور مثال اگر جسم را بلند تر می کنید به همان نسبت هم باید نازک تر شود

۲پیش حرکت

آمدگی برای انجام حرکت و ایجاد این حس در مخاطب که برای حرکت بعدی خود را آماده کند مانند فنر که قبل از باز شدن باید به وسیله فشرده شدن در خود انرژی ذخیره کنند و یا مانند حرکت مشت زدن که کارکتر که ابتدا دست خد را به عقب می برد تا برای ضربه نیرو ذخیره کند

هم چنین می توان از ترکیب اصل اول و اصل پیش بینی حرکت صورت خوبی ایجاد کرد

۳صحنه پردازی

اصل صحنه پردازی یعنی اینکه تصویر یا کارکتر و یا حتی دوربین باید مقصود را به روشنی به مخاطب برساند

بیننده نباید در نگاه کردن به اجزا صحنه دچار تردید شود و نداند که به کدام قسمت تصویر نگاه کند

حرکت دوربین در این اصل نقش مهمی دارد  

۴انیمیت مستقیم و حالت به حالت 

در انیمیت مستقیم کارکتر به صورت ‍‍‍‍‍‍‍پیوسته و فریم به فریم انجام می شود ولی در انیمیت حالت به حالت ابتدا و انتهای اصلی هر حالت را انجام می شود بعد از حالت های میانی انجام می شود.

در تصویر بالا ابتدا انیمیت مستقیم و در پایین تصویر انیمیت حالت به حالت نمایش داده شده است . اکثر انیماتور ها بیشتر با انیمیت حالت به حالت موافق هستند چرا که دانستن ابتدا و انتهای یک حرکت بهتر است تا اینکه شما در انتهای انیمیت موفق نشوید کارکتر را در جای در نظر گرفته شده قرار دهید

۵دنباله ها و اورلپ

  حرکت سایر اجزا و متعلقات کارکتر پس از حرکت خود کارکتر گفته می شود 

این حرکات به سه دسته مشابه دنباله اورلپ و کشش تقسیم می شود.این حرکات به انیمیت کیفیت و زیبایی دو چندانی می دهد و معمولا پس از انیمیت اصلی این جز‍ئیات اضافه می شود 

۶کندی حرکات در شروع و پایان 

برای بدست آوردن واقعی تر در انیمیشن از این اصل استفاده می شود.این اصل باید به صورت هوشمندانه و در جای درست استفاده شود

این اصل اشاره به این موضوع دارد که شروع و پایان تعداد زیادی از تحرکات به سمت کندی می رود 

بزودی بخش دوم ۱۲ اصل انیمیشن بر روی سایت قرار خواهد گرفت

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *